резервации

Град Панагюрище

Градът се намира на 90 км. източно от София, на 80 км. северозападно от Пловдив и само на 35 км. от Тракийския култов храм с. Старосел.

Град Панагюрище е разположен в Централна България, недалеч от основните транспортни мрежи на България. 

Уникалното културно-историческо наследство, съчетано с природните ресурси на региона придават атрактивност и привлекателност на града. В Панагюрище гостите на СПА хотел „Каменград” биха могли да открият уют, комфорт и спокойствие в традиционна българска атмосфера.

По време на Възраждането регионът бележи значителен икономически и социален ръст, което прави града център на легендарното Априлско въстание  през 1876г., и дори е обявен за столица на България за десет дни. В Панагюрище е изпратено знаменитото „Кърваво писмо” от Каблешков, а на 22 април в града тържествено  било осветено знамето на Райна Княгиня.

В средата на ХХ век в града е открито световноизвестното Панагюрско златно съкровище – шедьовър на тракийското изкуство. Съкровището представлява уникален по рода си златен сервиз с богата орнаментика и украса и е принадлежало на неизвестен владетел на племето одриси от края на IV  и началото на III  в.пр.н.е. Съдовете са 9 на брой с общо тегло над 6 килограма  – една фиала и осем ритона от чисто злато. Голям интерес представлява амфоровиден съд, който е популярен мотив в представянето на България по света. Дръжките му са представени като борещи се помежду си кентаври, фигура на детето Херакъл и редица сцени от митологията.

Разглеждайки географските  и природни дадености на Панагюрище, бихме могли да открием изключително многообразие. Разположен на южните склонове на Същинска средна гора, с  котловинен и планински релеф, градът е характерен с уникална флора и фауна, минерални извори и типичен за региона климат. През града тече река Панагюрска Луда Яна, която след село Попинци се съединява със Стрелчанска Луда Яна и образува река Луда Яна.